De uitgangssituatie

U hebt plannen om de bedrijfsvoering van uw organisatie te verbeteren door een nieuw informatiesysteem in gebruik te nemen. U wilt graag inzicht hebben in hoeverre de geplande infrastructuur de te verwachten aantallen gebruikers in de praktijk kan ondersteunen. U wilt weten of dit het geval is in één of meer van de volgende situaties:

  • vóór de ingebruikname van het informatiesysteem, in de project fase
  • in de pilot fase
  • tijdens het nomale gebruik van de applicatie
  • bij performance problemen

U bent daarom op zoek naar een partner die u een gefundeerde onderbouwing levert van het gebruik van de applicatie en de eventuele resource intensieve processen en tijdstippen.

Het plan

De doelstelling van het project hangt sterk samen met de bedrijfsdoelstelling voor de applicatie. U wilt bijvoorbeeld toetsen of het systeem goed berekend is op het totaal aantal gebruikers, of het gedurende een bepaalde tijd foutloos functioneert, of het stabiel is, en wat de reactietijd bedraagt. Afhankelijk van de doelstelling van het project simuleert Planboard met behulp van simulatiesoftware het gebruik van de applicatie en meet de beginsituatie. Hierbij wordt ook inzichtelijk gemaakt wat de huidige knelpunten in de applicatie zijn. Op basis daarvan stelt Planboard verbeteringen voor en stelt prioriteiten vast. De verbeteringen worden één voor één ingevoerd. Daarna wordt de nieuwe situatie gemeten en geëvalueerd.

Het resultaat

In twee tot drie weken wordt een nieuwe of bestaande applicatie doorgelicht en geanalyseerd op technische prestaties en vervolgens verbeterd. Dit resulteert in een rapport met gevonden knelpunten, adviezen, en de resultaten van de toegepaste verbeteringen.

De waarde voor uw organisatie

Na afronding van het project beschikt de opdrachtgever over een beter functionerende applicatie, een beter gebruik van de infrastructuur, tevredener gebruikers en een betere uitvoering van de bedrijfsdoelstelling van het informatiesysteem.