De uitgangssituatie

Uw organisatie is een kennisintensieve organisatie. Dat houdt in dat de in uw organisatie aanwezige gegevens (kennis) en informatie een belangrijke rol spelen in uw bedrijfsprocessen. Gegevens bestaan in vele vormen en op vele plaatsen: in personen, in documenten, in administratieve systemen, in (digitale) archieven, enzovoort. De kracht van Planboard ligt in het ontsluiten en combineren van deze gegevens, zodat u er meer rendement uit kunt halen.

Het plan

Planboard ondersteunt organisaties bij het inzichtelijk en herbruikbaar maken van gegevens. Door een marktgerichte aanpak haalt u meer waarde uit de kennis in uw organisatie. Voorbeelden zijn: workshops voor het bepalen van uw kennisstrategie, het opzetten van een kenniscentrum, het trainen van de medewerkers en de organisatie in het bewust zijn van aanwezige en waardevolle kennis, het in gebruik nemen van een nieuw informatiesysteem of het koppelen van bestaande systemen.

Het resultaat

kennis- en informatiemanagement actieplan met:

  • visie op kennis- en informatiemanagement die de basis vormt voor de pragmatische realisatie
  • haalbare doelstellingen en tijdsplanning
  • plan van aanpak voor de pragmatische inrichting van uw kennismanagement organisatie
  • inrichten kennis- en informatiecentra en kennisbanken door middel van:
  • selectie IT instrumenten
  • installatie van het informatiesysteem
  • koppelen van informatiebronnen
  • trainen van de organisatie in het bewust zijn van aanwezige en waardevolle kennis

De waarde voor uw organisatie

Planboard ondersteunt u bij het introduceren en implementeren van de kennisstrategie in uw organisatie, en helpt u het proces initieel te begeleiden. Voorop staat dat u in staat wordt gesteld deze aanpak structureel onderdeel te laten worden van uw bedrijfsproces, zodat u beter gebruik kunt maken van de bestaande kennis. Op deze manier worden de kwaliteit en effectiviteit van uw organisatie verhoogd.