De uitgangssituatie

U hebt plannen om de bedrijfsvoering van uw organisatie te verbeteren door een nieuw informatiesysteem in gebruik te nemen. U wilt graag een overzicht hebben van de infrastructuur die u daarvoor nodig hebt, rekening houdend met het aantal gebruikers. U bent op zoek naar een partner die u een gefundeerde onderbouwing levert in termen van aanpak, benodigde leverings- en installatietijd, kosten en middelen.

Het plan

Planboard werkt met de IT mensen van uw organisatie en met de leveranciers van het informatiesysteem samen om de systeemvereisten, de IT standaarden binnen uw organisatie en het aantal geplande gebruikers in kaart te brengen. Op basis van het totaal aantal gebruikers berekent Planboard hoeveel personen tegelijkertijd met het systeem werken, en wat ze doen. Dat is de basis voor het infrastructuurplan.

Het resultaat

Een infrastructuurplan met:

  • een heldere omschrijving van de gemaakte afwegingen
  • een overzicht van de benodigde hardware
  • de software configuratie
  • een kostenoverzicht van de benodigde hardware

De waarde voor uw organisatie

Het infrastructuurplan is een pragmatisch plan, dat rekening houdt met de standaarden binnen uw organisatie. Het is een uitgewerkt overzicht van de benodigde hardware, zoals servers, netwerk, en dergelijke, en de configuratie van de software. 

Het infrastructuurplan staat op zichzelf, maar kan ook als een goede basis dienen voor het vervolgtraject: de ingebruikname van het nieuwe informatiesysteem.