Rob van Wijk

Rob van Wijk werkt sinds 1995 met Oracle. Sinds 2003 werkt hij voor CIBER. Bij zijn klanten vervult hij de rol van technisch architect, performance-specialist, kwaliteitsbewaker en/of ontwikkelaar. In 2008 is Rob benoemd tot Oracle ACE voor zijn bijdragen aan de Oracle-gemeenschap.

Alles over groeperen

Rollups, cubes, grouping sets en hun interne werking

Of je nu DBA’er of ontwikkelaar bent of met BI werkt: goede kennis van SQL is voor iedere Oracle-discipline onontbeerlijk. De standaard GROUP BY clausule zal dan ook voor de meesten van ons gesneden koek zijn. In versie 9 heeft Oracle aan deze clausule verschillende uitbreidingen toegevoegd die zeer de moeite waard zijn... maar nog weinig toegepast worden. Aan de hand van veel korte live-demo's laat Rob zien:

  • welke informatie je vergaart met rollups, cubes en grouping sets
  • hoe je ermee kunt rekenen
  • welke ondersteunende functies er zijn
  • hoe ze door Oracle in de diverse executiestappen geïmplementeerd zijn
  • wanneer ze een aanzienlijk snelheidsvoordeel kunnen opleveren in vergelijking met de oude syntax.