Oracle DBA Symposium 26 mei 2009

Foto's van dit symposium

Op het DBA Symposium van 26 mei 2009 zijn de onderstaande onderwerpen gepresenteerd:

Upgrade Nightmares

Sometimes you need a razor

Er kunnen allerlei problemen ontstaan tijdens ‘Real Database Upgrades’. Sommige had je kunnen voorkomen door je nóg meer in de documentatie te verdiepen, andere door nóg beter te testen. Maar er zijn ook problemen die, achteraf gezien, min of meer onontkoombaar waren... maar die wel onder jouw verantwoordelijkheid vallen. Piet bespreekt een aantal terugkerende fouten en problemen en vertelt hoe je ze de volgende keer kunt voorkomen. Het doel: het voorkomen van problemen (en nachtmerries) bij toekomstige upgrades. Piet baseert zijn lezing op enkele pijnlijke upgrade-ervaringen. Hij wijst zijn publiek op een aantal problemen én de bijbehorende oplossingen, soms high-level, soms gedetailleerd. Hij wil vooral een overzicht geven, maar bespreekt wel wat sappige technische details en ‘fijne’ bugs!

Oracle security done right!

Security van de Oracle database op OS-niveau op UNIX-achtige systemen Het is lasting om informatie te vinden over database security op niveau van het operating system. De focus ligt veelal op beveiliging binnen de database (auditing, database vault, VPD, audit vault, enzovoort). Maar de database wordt meestal op operating-systemniveau met een gedeeld account beheerd. Dat maakt het erg eenvoudig om toegang tot de database te krijgen, met alle denkbare rechten. Maar wat het nog erger maakt, is dat de auditgegevens zonder problemen zijn aan te passen. Een gevaarlijke situatie, die te voorkomen is. Met behulp van enkele tools en een goede configuratie kan de database worden beheerd met persoonlijke accounts. Zo kun je de database zelf, de database software én de logging- en auditinggegevens beschermen. Dit brengt de configuratie in lijn met security policies zoals SOX, HIPAA en ISO27001.

Oracle Grid Fundamenten

Oracle Enterprise Linux, Storage, Stretched Clusters, Oracle VM and HA: from HBA to the application

Een onmisbare lezing voor iedereen die een duidelijk overzicht wil van de fundamenten van Oracle Grid, te beginnen met Oracle Enterprise Linux (OEL). En omdat er in een database omgeving geen OS zonder storage is, komt ook dit aan bod. Een greep uit de vragen waar je antwoord op krijgt:

 • Wat zijn de voordelen van OEL en waar wordt het vaak gebruikt?
 • Wat zijn de verschillende storage-oplossingen binnen NAS en SAN?
 • Hoe gaan we eigenlijk om met OEL en storage binnen gevirtualiseerde omgevingen?
 • Wat zijn de vereisten voor Oracle RAC in een gevirtualiseerde omgeving?
 • En hoe zit dat met stretched RAC?

René vertelt vanuit zijn enorme ervaring op het gebied van real life Oracle Grid implementaties en trakteert zijn publiek op demo's en best practices van Oracle Enterprise Linux, Oracle VM, Storage en RAC.

Oracle Standby database Redolog Apply

Welke effecten en problemen geeft een standby bij een verbinding met weinig bandbreedte?

Rick geeft een korte introductie van Standby databases. Daarna legt hij de structuur van de casus uit: een primary en een standby database die met elkaar verbonden zijn via een heel kleine bandbreedte. De onderwerpen die hij behandelt:

 1. Het opzetten van een standby. Hoe doe je een instantiate op een zo efficiënt mogelijke manier?
 2. De upload van de redolog apply. Hoe stuur je die aan? Wat zijn de effecten van logwriter versus het archiver process en wat zijn de mogelijkheden? Wat is mogelijk onder Oracle 10g en wat kun je met Oracle 11g?
 3. Een archivelog gap. Hoe detecteer je hem? Hoe kun je hem oplossen met zo min mogelijk invloed op de upload? Hoe zie je de status van de upload?

Testen en ontwikkelen in een (productie)omgeving zonder effect op de productiedata

Bouw een complete tabelhistorie in 1 seconde

In een ontwikkelomgeving is er lang niet altijd voldoende diskruimte aanwezig om uitgebreide ontwikkel- en testsets te maken. Verder kan het gebeuren dat je programmatuur moet testen tegen productiedata, zonder dat die gemanipuleerd mogen worden. Dat levert ongewone vragen en situaties op. Het gebruik van Oracle workspace kan een uitkomst bieden. Bovendien biedt Oracle workspace in een DWH-omgeving een ideale oplossing voor historieopbouw. Dirk-Jan geeft een kort overzicht van wat workspace is en hoe deze kan worden gebruikt. Hij verduidelijkt zijn presentatie met pakkende voorbeelden.

Enterprise scheduling met Oracle Scheduler

Optimaal gebruik maken van de beschikbare machinecapaciteit met behulp van dbms_scheduler en resource manager. Fantasie of werkelijkheid?

We moeten meer en meer werk uitvoeren op onze steeds maar verder groeiende systemen die steeds langer beschikbaar moeten blijven voor online gebruikers. Batch windows worden – als ze nog bestaan – steeds kleiner, terwijl het werk alleen maar toeneemt. Maar door op een intelligente manier gebruik te maken van een slimme scheduler, kunnen we de hele dag door batchverwerking draaien zonder de online gebruikers dwars te zitten. Ronald neemt ons in vogelvlucht mee door de geschiedenis van de Oracle scheduler. Ten slotte vertelt hij waar we nu zijn, en welke mogelijkheden en onmogelijkheden de scheduler ons te bieden heeft.

Uitvoeren van een rolling upgrade op een RAC datab...

Hoe voorkom je downtime bij een database upgrade?

Oracle presenteert de Maximum Availability Architecture (MAA) als set van richtlijnen om een Oracle High Available infrastructuur op te zetten. Een onderdeel van de MAA is het uitvoeren van een rolling upgrade van de database. Door een rolling upgrade uit te voeren kun je downtime minimaliseren.

Paul bespreekt een rolling upgrade-scenario met behulp van een 'transient logical standby database'. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen een rolling en een normale upgrade?

Alles over groeperen

Rollups, cubes, grouping sets en hun interne werking

Of je nu DBA’er of ontwikkelaar bent of met BI werkt: goede kennis van SQL is voor iedere Oracle-discipline onontbeerlijk. De standaard GROUP BY clausule zal dan ook voor de meesten van ons gesneden koek zijn. In versie 9 heeft Oracle aan deze clausule verschillende uitbreidingen toegevoegd die zeer de moeite waard zijn... maar nog weinig toegepast worden. Aan de hand van veel korte live-demo's laat Rob zien:

 • welke informatie je vergaart met rollups, cubes en grouping sets
 • hoe je ermee kunt rekenen
 • welke ondersteunende functies er zijn
 • hoe ze door Oracle in de diverse executiestappen geïmplementeerd zijn
 • wanneer ze een aanzienlijk snelheidsvoordeel kunnen opleveren in vergelijking met de oude syntax.

Apex voor DBA’s

Leer in één uur genoeg om zelf aan de slag te kunnen met Apex! Tijdens deze presentatie leer je zó met Application Express (Apex) om te gaan dat je staat zult zijn om zelf eenvoudige rapportage- en onderhoudsfuncties te maken. Toon bespreekt eerst kort de architectuur van Apex. Hij laat zien hoe je Apex op jouw database beschikbaar kunt maken (installatie en configuratie). Daarna licht hij enkele relevante concepten toe, zoals page submit processing, branching en page rendering. En ten slotte maakt hij een aantal voorbeeldapplicaties. Het is natuurlijk onmogelijk om Apex in slechts één uur helemaal te doorgronden, maar je zult zien dat je na deze presentatie in staat bent om zelf aan de slag te gaan met Apex.

Oracle11g: SQL Plan Management

Cost Based Optimizer: DBA’s krijgen de touwtjes in handenDatabase Administrators koesteren al vanaf de introductie in Oracle7 de wens om de Cost Based Optimizer (CBO) te beïnvloeden. Hun doel: het voorkomen van sub-optimale executieplannen.

In eerste instantie pakten ze dit aan met optimizer hints, maar dat had meer na- dan voordelen. De introductie van Oracle SQL Plan Stability in Oracle8i bleek in de praktijk een effectief middel, maar had ook een belangrijk nadeel: mogelijk efficiëntere executieplannen werden over het hoofd gezien.

Met de introductie van SQL Plan Management in Oracle11g zijn de nadelen van Plan Stability opgeheven. DBA’s hebben nu een effectief middel om de CBO te beïnvloeden.

Harald vertelt over de werking van Plan Stability én van SQL Plan Management, waarbij de nadruk vanzelfsprekend op Oracle11g ligt. Hij illustreert zijn verhaal met zijn befaamde, levendige demo’s.