Events: een introductie

Tracing... van de steentijd tot nu: ontdek de mogelijkheden!

Volg deze presentatie voor een overzicht van de mogelijkheden van RDBMS tracing met behulp van events. Vanaf Oracle11g is de manier van database tracing uitgebreider dan ooit, en kun je een specifiekere trace context definiëren.

Je krijgt de verschillen te zien tussen tracing in pre-Oracle11g tijden, en tracing anno 2015. Hoe is de tracing syntax gewijzigd en wat heeft dit voor voordelen?

Behalve de theorie krijg je uiteraard een demonstratie van enige algemeen gebruikte event trace methodes zoals die door Oracle Global Software Support gebruikt worden, en een korte bespreking van de aangemaakte trace files.

Als klap op de vuurpijl krijg je een kijkje in de ORADEBUG functionaliteit zoals die in SQL*Plus is ingebouwd, mede met het oog op de trace functionaliteit.

Raak het spoor niet bijster!