René Kundersma

René Kundersma studeerde in 1999 af als Software Ingenieur en kwam daarna direct in de Oracle wereld terecht. René werkt als consultant bij Technology Services, Oracle Consulting Nederland en is in Nederland betrokken geweest bij de meeste Oracle Grid implementaties. Zijn specialisme is de Oracle infrastructuur, en dan vooral de MAA (Maximum Availability Architecture) voor de database (HA en DR). Renés expertise omvat onder meer Oracle Enterprise Linux, Oracle VM, Storage, Oracle Clusterware, ASM, RAC, DataGuard en Exadata/DB machine. Naast 9i en 10g Certified Master en OCP 11g is René Certified Expert voor Linux en RAC. Vanuit zijn functie bij Oracle houdt René zich vaak bezig met (RAC) problem solving, architectuur advies/reviews, en HA/DR implementaties. Bij Oracle geeft hij regelmatig interne trainingen en presentaties over nieuwe Oracle producten, zoals Oracle Enterprise Linux, Oracle VM en Exadata/DB Machine. 

Exadata/SUN Oracle DB machine

Exadata onder de motorkap: de kracht, de intelligentie, de inrichting, het laden en het gebruik

René bespreekt de achtergronden van Exadata. Hij besteedt veel aandacht aan technische achtergronden, werking, setup en administration en data loading. Hij illustreert en verlevendigt zijn lezing met simulated demo's. Vanuit eigen ervaring bespreekt René de best practices rond de mogelijkheden en valkuilen die je kunt tegenkomen bij het laden van grote hoeveelheden gegevens naar Exadata.