Ingo Wevers

Ingo Wevers ontwerpt en ontwikkelt structurele ICT-oplossingen in zijn werk als Oracle consultant. Ingo is een van de oprichters van Maatschap GRID-IT en zijn speerpunten binnen GRID-IT zijn Oracle Security, Identity Management en Oracle Streams. Zijn helikopterview en up-to-date vakkennis vormen de bouwstenen voor zijn ICT-oplossingen. Samenwerken en resultaat staan centraal in zijn werk. Ingo is actief lid van de OGH en lid van de UKOUG. Hij is OCP 8, 8i, 9i en 10g en Real Application Cluster Administrator Certified Expert 10g. 

Oracle Streams – concreet en beheerbaar toepassen

Droom of werkelijkheid?

Oracle Streams is een Oracle feature die mogelijkheden biedt voor:

  • het delen van gegevens
  • een hoge beschikbaarheid van gegevens
  • de transformering van gegevens
  • de toevoeging van metadata
  • gegevensuitwisseling met andere systemen
  • tracking van gegevens
  • het oplossen van conflicten tussen gegevens

Stuk voor stuk interessante mogelijkheden, maar ze vormen pas een oplossing als blijkt dat het geheel beheerbaar is. Daarom bespreekt Ingo naast de functionaliteit ook het beheer van Oracle Streams. Hij geeft daarbij aandacht aan theorie én praktijk.

De theorie bestaat uit een overview van Oracle Streams met verschillende beheeraspecten zoals architectuur, de processen, het ontwerp, de mogelijkheden en technische implementaties.

Daarna behandelt Ingo een case waarbij hij de theoretische onderdelen praktisch toepast in een demo.