JDBC datasource configuratie voor DBA's

Wat zijn de effecten op de onderliggende database?

Bij de configuratie van JDBC data-sources in Weblogic kun je allerlei parameters configureren. Veel van deze parameters hebben een direct gevolg voor de onderliggende database.
Voor elke DBA is het dan ook van groot belang om de gevolgen van bepaalde configuraties in een data-source te begrijpen; de DBA leert de 'taal' van de middleware administrator (of Java ontwikkelaar).

Onderwerpen:

  • Verschillende typen data-sources
  • JDBC url's
  • XA
  • Beschikbaarheid

Je hoeft niet alles te geloven wat le jeest...