Oracle DBA Symposium 17 juni 2014


Foto's van dit symposium

Op het DBA Symposium van 17 juni 2014 zijn de onderstaande onderwerpen gepresenteerd:

Van bare metal naar een volledig ingerichte database of FMW WebLogic server

Eindeloos wachten op een Oracle omgeving... kan dat niet anders?

Waarschijnlijk heb je wel eens het gevoel gehad dat het wachten op een Oracle omgeving eeuwig kan duren. Van een paar dagen tot 6 weken is bij sommige organisaties heel normaal. Maar als de omgeving er dan eindelijk is, kun je ook nog vaak vraagtekens zetten bij de kwaliteit. Misschien heb je een kloon van een kloon, en bevat de nieuwe omgeving niet de laatste aanpassing of patchset.

Zou het niet mooi zijn als je nooit meer lang hoefde te wachten op een omgeving, altijd de laatste versie van de software had en je bezig kon houden met het werk waarvoor je bent aangenomen?

Met Puppet en de Oracle puppet modules kan dat!
Met Puppet kun je op een eenvoudige en herhaalbare manier een database of WebLogic systeem beschrijven en uitrollen (van Operating System tot aan een Queue of een Tablespace). Je kunt de complete en goed leesbare template met elke text editor aanpassen. Je legt hem vast onder versiebeheer en... voortaan worden alle servers met deze template automatisch bijgewerkt in de Puppet run.

Puppet gaat verder dan een zelfgemaakt shell script. Het is operating system onafhankelijk en beschrijft de To Be situatie. Daarna bepaalt het de stappen om daar te komen.
Vanaf Puppet versie 3.2 ondersteunt PuppetLabs ook de razor module om met PXE-boot een operating system te installeren dat gekoppeld kan worden aan een database of weblogic building block. De software is open source; je kunt de Enterprise Editie zelfs gratis gebruiken tot en met 10 nodes.

Onderwerpen:

 • Puppet, wat is het? Wat kun je er allemaal mee?
 • Definiëren van een template met het scheiden van de omgeving-specifieke variabelen.
 • Database building blocks (11.2, 12.1, GoldenGate, FMW RCU)
 • WebLogic of FMW building blocks (Developer, Verbeterd beschikbaar, Hoog beschikbaar op basis van de Enterprise deployment guide).
 • De toekomst.
   

Zien is geloven. Daarom rollen we tijdens de presentatie een Oracle Database en WebLogic FMW cluster uit.

Over welke 12c feature wil je horen? Stem!

De 12c feature met de meeste stemmen

Wat betekent c (Cloud) in het RDBMS 12c? Wat is een Multitenant Database? Daar is veel over te vertellen. Hij trapt af met een inleiding over de Oracle database 12c. En natuurlijk zal hij de gekozen feature laten 'spreken' in een demo. De gekozen features zijn:

 • Create index
  Indexen op dezelfde kolommen mogelijk, hoe werkt dat?
 • Adaptive SQL Plan
  SQL Plan, maar nu proactive

 

Database as a Service met EM12c Cloud Control

In de wolken met een mooie droom, maar...

Met behulp van EM12 Cloud Control kan de IT-beheerafdeling een database leveren als een service. De Self Service User kan via het Self Service Portal zelf alles doen wat hij wil, en alles regelen wat hij nodig heeft.
Maar in hoeverre levert dit een werkbare situatie op? Wat krijgt de Self Service User? Wat moet hij weten en kunnen? En wat betekent dit alles voor de IT-afdeling?

Het idee is mooi, maar zoals de dichter al schreef: 'Tussen droom en daad staan wetten in de weg, en praktische bezwaren.' In dit geval vooral praktische bewaren. Reden genoeg om daar eens goed naar te kijken.

 ... wat doen we met al die praktische bezwaren, meneer Elsschot?

Exadata I/O Resource Management

Ervaringen met grootschalige inzet van IORM bij KPN

Resource management is essentieel in omgevingen waar consolidatie van databases een doel is. Specifiek CPU en (storage) IO resources. Een van de eerste tegenwerpingen van applicaties die op een dergelijke omgeving gaan landen is dat sharing impliciet staat voor het recht van de sterkste. Hoe voorkom je dat applicaties elkaar de tent uit vechten? Hoe biedt je de mogelijkheid van Quality of Service om het obstakel van sharing te kunnen tackelen? En werkt dat ook echt?

In deze sessie hoor je meer over de positieve en negatieve ervaringen die KPN in de afgelopen 4 jaar heeft opgedaan met Quality of Service op hun Exadata platform.

Een beschaafd platform zonder knokpartijen!

Materialized view logs in de praktijk

Laat je nooit meer afschrikken door een ORA-12054

Wil je omvangrijke materialized views snel kunnen verversen? Dan hoef je niet altijd voor complete verversingen te kiezen. Je kunt bijvoorbeeld ook incrementele verversingen met materialized view logs toepassen.

In deze sessie hoor je onder meer hoe materialized view logs werken en welke mogelijkheden en beperkingen er zijn.

Omdat er niets gaat boven de praktijk, staan in deze sessie twee praktische toepassingen centraal:

 • het op commit-tijd valideren van bedrijfsregels,
 • twee verschillende datamodellen met dezelfde gegevens, waarbij het eerste datamodel wijzigingsberichten genereert voor het tweede datamodel.

Beide scenario's bevatten de nodige voetangels en klemmen. Rob - die daarvan zelf de littekens nog op zijn sokken heeft staan - probeert jou voor hun scherpe tanden te behoeden.

Fast betekent niet altijd snel

AWR & ADDM zijn als Yin & Yang

Performance Management, gebaseerd op het hele plaatje

De combinatie van Automatic Workload Repository (AWR) en Automatic Database Diagnostics Monitor (ADDM) reports is bijzonder krachtig.
Aan de hand van zeven business cases laat Yuri zien dat de informatie van deze twee reports elkaar aanvullen als Yin en Yang. Dat leidt precies tot wat je nodig hebt: het hele plaatje van de performance issues in je Oracle database systeem. Want een AWR report geeft je wel een idee, maar de combi met de ADDM-gegevens geeft je zekerheid. Tot wel 100%!

Onderwerpen:

 • Introductie van AWR en ADDM reports.
 • Yuri's methode om een AWR report te lezen.

De zeven business cases in het kort:

 • High CPU time: caused by Full Table Scans?
 • High SQL*Net more data from client: Sql Id not in AWR, but in ADDM!
 • High direct path reads: which Lob is Hot?
 • High CPU time: is it SQL or PL/SQL?
 • High 'enq: TX - row lock contention': what is causing it?
 • High Buffer Busy Waits: we are off the charts.
 • High Log File Sync and Log File Parallel Write times.

Van educated guess naar zekerheid!

JDBC datasource configuratie voor DBA's

Wat zijn de effecten op de onderliggende database?

Bij de configuratie van JDBC data-sources in Weblogic kun je allerlei parameters configureren. Veel van deze parameters hebben een direct gevolg voor de onderliggende database.
Voor elke DBA is het dan ook van groot belang om de gevolgen van bepaalde configuraties in een data-source te begrijpen; de DBA leert de 'taal' van de middleware administrator (of Java ontwikkelaar).

Onderwerpen:

 • Verschillende typen data-sources
 • JDBC url's
 • XA
 • Beschikbaarheid

Je hoeft niet alles te geloven wat le jeest...

Flash voor DBA's (Engelstalige presentatie!)

Tijd om bestaande ideeën weg te gooien?

Welke impact heeft flash technology op databases en (dus) op het werk van de DBA? Hoe bepaal je welke databases goede, en welke juist slechte kandidaten zijn voor Flash? Welke bestaande ideeën over database opslag zijn niet langer relevant als je overstapt op solid-state architecture?

De meeste inzichten komen in een flits!

Eerste hulp bij SQL performance issues

Er is stress, er is paniek... en iedereen kijkt naar jou!

Je bent DBA. Je beheert honderden productiedatabases en je kent lang niet alle applicaties die er op draaien. Op een dag is er een ernstig performanceprobleem. Er is stress. Er is druk. En iedereen kijkt om de een of andere reden naar jou voor de oplossing.

Grote kans dat een of ander SQL statement niet optimaal performt. Maar hoe begin je een SQL statement te tunen van een applicatie die je niet kent? Waarom doet dit statement nu opeens een full table scan? Of was dat altijd al zo?

Marcel-Jan Krijgsman laat zien hoe je met zijn sqlperf.sql script en met SQL monitoring een weelde aan gegevens kunt achterhalen en hoe je daarmee de oorzaak kunt vinden van slecht performende SQL. Hoe je kunt aantonen dat er 'iets gewijzigd' is, bijvoorbeeld het aantal rijen, het executieplan of de sample size van de statistieken. Voor zijn speurwerk gebruikt hij vaak het Diagnostics Pack en het SQL Tuning Pack.

'Maar Holmes... hoe fix je dat?' 'Dat ligt voor de hand, mijn beste Watson: met data! Data! Data!'

Troubleshooting IO performance issue

Een nieuw platform, dat gaat zeker sneller dan het oude, of toch niet?

Functioneel beheerder: 'Wat maf! Bepaalde zaken gaan op de nieuwe server langzamer dan tijdens de performance test op de oude omgeving. Wat vooral opvalt, is dat sommige processen 40% trager zijn dan voorheen. Dit zijn wel significante verschillen. Hoe kan dat?'

Martijn laat zien hoe de IT-afdeling dit probleem onderzoekt, en welke tools en methoden daarbij gebruikt worden.

Onderwerpen:

 • AWR
 • SQL trace 10046
 • IO performance test in de database
 • db_file_sequential_read - timing in buckets
 • fio test
 • Orion
 • NetApp perfstat

System Engineers, Storage Engineers en DBA’s maken samen het verschil!