De uitgangssituatie

In uw organisatie is het van belang dat de informatiesystemen altijd beschikbaar zijn en een goede reactietijd hebben. Om dit doel te bereiken moeten de onderliggende databases goed opgezet en beheerd worden. De expertise van Planboard garandeert het gebruik van beproefde standaarden en technieken omtrent database installatie en een adequaat en flexibel beheer van uw databases.

Het plan

Samen met uw IT afdeling voert Planboard een audit uit van de huidige situatie van uw databases. Met het resultaat van deze audit zet Planboard een plan op om uw databases in goede vorm te krijgen. Dit houdt in dat de databases:

  • ge├»nstalleerd worden volgens de met de opdrachtgever vastgestelde standaard
  • geen acute problemen en fouten vertonen
  • centraal beheerd worden
  • beschikbaar zijn volgens de wensen van uw organisatie (bijvoorbeeld 24x7, 12x6 of 8x5)
  • goede reactietijd hebben
  • gemonitord worden om pro-actief beheer mogelijk te maken (problemen voorkomen in plaats van oplossen)

Het resultaat

  • rapport met de analyse van de huidige situatie van uw databases
  • plan van aanpak om tot goed opgezette en beheerde databases te komen

De waarde voor uw organisatie

Door dit project heeft uw organisatie een flexibel toe te passen vorm van databasebeheer, en is de beschikbaarheid afgestemd op uw bedrijfsdoelstellingen. Bovendien bent u verzekerd van professioneel correctief en preventief onderhoud, dat u met monitoring en rapportage inzicht biedt in uw databaseomgeving.