De uitgangssituatie

U hebt plannen om de bedrijfsvoering van uw organisatie te verbeteren door een nieuw informatiesysteem in gebruik te nemen. U wilt graag een overzicht hebben van de potentiële opbrengsten en kosten van dit informatiesysteem. U bent daarom op zoek naar een partner die u een gefundeerde onderbouwing levert voor uw plannen in termen van aanpak, tijd, geld en middelen, het resultaat van de investering (ROI: Return-on-Investment), en van de verwachting (ROE: Return-on-Expectation).

Het plan

Samen met de betrokkenen uit uw organisatie vormt Planboard een projectteam dat met behulp van de Planboard methode een analyse doet van het startpunt, de gewenste situatie, de tijdsplanning en de haalbaarheid daarvan. Hierbij worden de doorlooptijd, de benodigde resources, de middelen en de kosten betrokken.

Het resultaat

  • projectplan met heldere omschrijving van de bedrijfsdoelstelling
  • evaluatie & data verzameling plan
  • investeringsoverzicht en/of verwachtingsoverzicht
  • gefundeerde onderbouwing voor uw investering

De waarde voor uw organisatie

Met behulp van de informatie die deze analyse oplevert, kan uw organisatie een betere kosten-baten afweging maken. U hebt een beter inzicht in de maatregelen die nodig zijn om het resultaat van de investering te behalen. U hebt de doelen van alle belanghebbenden in uw organisatie beter voor ogen.