Internet, blog en vlog

Met deze les leren kinderen nadenken overwat het internet is en hoe je daarmee om moet gaan. Wat is een blog en wat is een vlog. Wie doen dat en waarom. Als je iets op het internet zet met Instagram, Snapchat, Facebook, etc. wie kan dat dan lezen, hoe lang blijft het daar staan en hoe kan je het er weer af krijgen.