De Planboard Organisatie

Planboard ondersteunt haar opdrachtgevers met ICT-oplossingen die de bedrijfsprocessen verbeteren. Zij maakt gebruik van hoog-staande technologische middelen en kennis. Zij richt zich op de technische architectuur van de huidige/toekomstige informatie-systemen van haar opdrachtgevers en het onderhoud van de aanwezige ICT-systemen.

Planboard biedt de volgende diensten:

 • Oracle Symposium
 • IT Architectuur Infrastructuur - Planning en Evaluatie
 • Performance Planning, Tuning en Evaluatie
 • Informatiesysteem Strategie, Planning en ROI/ROE
 • Database Opzet, Beheer, Organisatie en Tuning
 • IT Management
 • Kennis- en Informatiemanagement - Planning en Implementatie 

 Het succes van de onderscheidende en integrale dienstverlening van Planboard is gebaseerd op vier pijlers: oplossingsgerichtheid, klantgerichtheid, resultaatverantwoordelijkheid en hoogstaande technologische expertise.

Oplossingsgerichtheid

De werkwijze van Planboard kenmerkt zich door een structurele benadering, sterke planning, focus, en een goede management rapportage. Door tussentijdse evaluaties en sturing zorgt Planboard ervoor dat het gestelde eindresultaat steeds als doel in beeld blijft.

Binnen een project onderscheidt Planboard altijd de volgende stappen:

 • vastlegging van de beginsituatie
 • definiëring van het gewenste resultaat en de te volgen strategie
 • implementatie van de gekozen oplossing
 • meting van de nieuwe situatie

De laatste stap is de evaluatie van het project en de bedrijfsdoelstelling.

Klantgerichtheid

Planboard richt zich in de eerste plaats op de klant, en zijn/haar wens de bedrijfsdoelstelling beter, sneller en/of effectiever te behalen. Deze wens, die gaandeweg een project maar al te vaak wordt vervangen door een ondergeschikt doel, de implementatie van een informatiesysteem, blijft bij Planboard steeds voorop staan. Planboard denkt mee met haar opdrachtgevers, en zal ervoor waken een gekozen middel tot doel te verheffen.

Resultaatverantwoordelijkheid

Planboard draagt zorg voor alle activiteiten die binnen een aan haar toevertrouwd project vallen. Het gaat daarbij niet alleen om de strikt technische zaken, maar ook om voortgang, bewaking en borging. Planboard werkt daarbij natuurlijk nauw samen met de opdrachtgever.

Hoogstaande technologische expertise

Planboard heeft hoogstaande expertise op het gebied van clients, netwerk, web server, applicatie server, operating system, database en de onderliggende hardware.